โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ 1 พรรคคะวะโต
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,20:41   อ่าน 23 ครั้ง