โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ ใจใส เป็นตัวแทนโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการพาน้องกลับมาเรียน” กับ สพม.ตาก
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2566,15:37   อ่าน 24 ครั้ง